ReadyPlanet.com


ตี 'จุดหวาน' ให้สมองเฉียบ


jokergame สล็อตออนไลน์ เช่นเดียวกับสิ่งดีๆ อื่นๆ ในชีวิต การนอนหลับดีที่สุดคือการดูแล ผลการศึกษาผู้ใหญ่ที่มีอายุหลายปีพบว่าคนที่นอนทั้งสั้นและยาวมีอาการทางปัญญาลดลงมากกว่าคนที่นอนพอประมาณ แม้ว่าจะคำนึงถึงผลกระทบของโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้นก็ตาม การศึกษานี้นำโดยนักวิจัยจาก Washington University School of Medicine ในเมือง St. Louis

การนอนหลับไม่ดีและโรคอัลไซเมอร์มีความเกี่ยวข้องกับการลดลงของความรู้ความเข้าใจ และการแยกผลกระทบของแต่ละอย่างได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความท้าทาย นักวิจัยสร้างข้อมูลสำคัญที่ช่วยคลี่คลายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการนอนหลับ อัลไซเมอร์ และการทำงานของสมอง โดยการติดตามการทำงานของสมองในผู้สูงอายุกลุ่มใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และวิเคราะห์เทียบกับระดับของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ . การค้นพบนี้สามารถช่วยให้จิตใจของผู้คนเฉียบแหลมตามวัยได้

ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ 20 ตุลาคมในวารสารสมอง

ผู้เขียนคนแรก Brendan Lucey, MD, รองศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาและผู้อำนวยการ Washington University Sleep กล่าวว่า "เป็นการท้าทายที่จะระบุว่าการนอนหลับและระยะต่างๆ ของโรคอัลไซเมอร์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร แต่นั่นคือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อเริ่มออกแบบการแทรกแซง ศูนย์การแพทย์. "การศึกษาของเราชี้ให้เห็นว่ามีช่วงกลางหรือ "จุดที่น่าสนใจ" สำหรับเวลานอนทั้งหมดซึ่งประสิทธิภาพการรับรู้มีความเสถียรเมื่อเวลาผ่านไป เวลานอนหลับสั้นและยาวเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่แย่ลง อาจเป็นเพราะการนอนหลับไม่เพียงพอหรือคุณภาพการนอนหลับไม่ดี . คำถามที่ยังไม่มีคำตอบคือถ้าเราสามารถเข้าไปแทรกแซงเพื่อปรับปรุงการนอนหลับได้เช่นการเพิ่มเวลาการนอนหลับสำหรับผู้นอนน้อยประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้น นั่นจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการรับรู้ของพวกเขาหรือไม่ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่เสื่อมถอยอีกต่อไป? เราต้องการข้อมูลตามยาวเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามนี้"

โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุหลักของการเสื่อมของความรู้ความเข้าใจในผู้สูงอายุ ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมประมาณ 70% การนอนหลับไม่ดีเป็นอาการทั่วไปของโรคและเป็นแรงผลักดันที่สามารถเร่งการลุกลามของโรคได้ จากการศึกษาพบว่าคนที่นอนทั้งสั้นและยาวโดยรายงานตนเองมีแนวโน้มที่จะทำการทดสอบความรู้ความเข้าใจได้ไม่ดี แต่การศึกษาเรื่องการนอนหลับดังกล่าวมักไม่รวมถึงการประเมินโรคอัลไซเมอร์

เพื่อแยกแยะผลกระทบของการนอนหลับและโรคอัลไซเมอร์ที่มีต่อความรู้ความเข้าใจ Lucey และเพื่อนร่วมงานได้หันไปหาอาสาสมัครที่เข้าร่วมในการศึกษาเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ผ่านศูนย์วิจัยโรคอัลไซเมอร์ของมหาวิทยาลัย Charles F. และ Joanne Knight Alzheimer อาสาสมัครดังกล่าวได้รับการประเมินผลทางคลินิกและทางปัญญาประจำปีและให้ตัวอย่างเลือดที่จะทดสอบสำหรับความเสี่ยงสูงที่แตกต่างทางพันธุกรรมอัลไซเมApoE4 สำหรับการศึกษานี้ ผู้เข้าร่วมยังได้ให้ตัวอย่างน้ำไขสันหลังเพื่อวัดระดับโปรตีนในสมองเสื่อม และแต่ละคนก็นอนด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) ขนาดเล็กที่ติดไว้ที่หน้าผากเป็นเวลา 4-6 คืนเพื่อวัดการทำงานของสมองระหว่างการนอนหลับ

โดยรวมแล้ว นักวิจัยได้รับข้อมูลการนอนหลับและข้อมูลอัลไซเมอร์จากผู้เข้าร่วม 100 คน ซึ่งได้รับการตรวจสอบการทำงานขององค์ความรู้เป็นเวลาเฉลี่ย 4 1/2 ปี ส่วนใหญ่ (88) ไม่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 11 คนมีความบกพร่องเล็กน้อยมาก และคนหนึ่งมีความบกพร่องทางสติปัญญาเพียงเล็กน้อย อายุเฉลี่ยคือ 75 ในช่วงเวลาของการศึกษาเรื่องการนอนหลับ

นักวิจัยพบความสัมพันธ์รูปตัวยูระหว่างการนอนหลับกับการลดลงของความรู้ความเข้าใจ โดยรวม คะแนนความรู้ความเข้าใจลดลงสำหรับกลุ่มที่นอนหลับน้อยกว่า 4.5 หรือมากกว่า 6.5 ชั่วโมงต่อคืน ตามที่วัดโดย EEG ในขณะที่คะแนนยังคงคงที่สำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงกลางของช่วง EEG มีแนวโน้มที่จะให้ค่าประมาณของเวลานอนที่สั้นกว่าเวลานอนที่รายงานด้วยตนเองประมาณหนึ่งชั่วโมง ดังนั้นการค้นพบนี้จึงสอดคล้องกับการนอนหลับด้วยตนเองที่รายงานด้วยตนเอง 5.5 ถึง 7.5 ชั่วโมง Lucey กล่าว

ความสัมพันธ์รูปตัวยูถือเป็นจริงสำหรับการวัดระยะการนอนหลับที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงการเคลื่อนไหวของดวงตาอย่างรวดเร็ว (REM) หรือการฝัน การนอนหลับ และการนอนหลับที่ไม่ใช่ REM ยิ่งไปกว่านั้น ความสัมพันธ์ยังคงมีอยู่แม้หลังจากปรับปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อทั้งการนอนหลับและการรับรู้ เช่น อายุ เพศ ระดับโปรตีนในโรคอัลไซเมอร์ และการมีอยู่ของAPOE4

ผู้เขียนร่วม David Holtzman, MD, ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยากล่าวว่า "เป็นเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นว่าไม่เพียง แต่ผู้ที่มีการนอนหลับสั้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่มีการนอนหลับเป็นเวลานานด้วย "มันแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการนอนหลับอาจเป็นกุญแจสำคัญ เมื่อเทียบกับการนอนหลับทั้งหมด"

ความต้องการการนอนหลับของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และผู้ที่ตื่นนอนโดยรู้สึกว่าได้พักผ่อนตามกำหนดเวลาการนอนทั้งระยะสั้นและยาว ไม่ควรรู้สึกว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนนิสัยของตนเอง Lucey กล่าว แต่ผู้ที่นอนหลับไม่สนิทควรตระหนักว่าปัญหาการนอนมักรักษาได้

"ฉันถามผู้ป่วยของฉันหลายคนว่า "คุณนอนหลับอย่างไร"" ผู้เขียนร่วมอาวุโส Beau M. Ances, MD, PhD, Daniel J. Brennan, MD, ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยากล่าว Ances รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมและภาวะความเสื่อมของระบบประสาทอื่นๆ ที่โรงพยาบาล Barnes-Jewish "บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยรายงานว่าพวกเขานอนหลับไม่สนิท บ่อยครั้งเมื่อปัญหาการนอนหลับของพวกเขาได้รับการรักษา พวกเขาอาจมีการปรับปรุงในความรู้ความเข้าใจ แพทย์ที่เห็นผู้ป่วยที่มีข้อร้องเรียนด้านความรู้ความเข้าใจควรถามพวกเขาเกี่ยวกับคุณภาพการนอนหลับของพวกเขา นี่อาจเป็นปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้ ."

 


ผู้ตั้งกระทู้ Rimuru Tempest :: วันที่ลงประกาศ 2021-11-24 18:19:09


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.