ReadyPlanet.com


พละ5


ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา หรือพละ5 เป็นธรรมที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมดำเนินสู่ความพ้นทุกข์ ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิปทาของหลวงปู่เทียน โดยเฉพาะ ศรัทธา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้มาใหม่ในเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์นี้ ความเมตตาจึงเป็นคุณธรรมสำคัญสำหรับผู้ทำงานรับใช้ศาสนา เป็นการสร้างศรัทธา ความเลื่อมใส และปรารถนาดีที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีอวิชชา ให้พ้นทุกข์ การมีสติระลึกศรัทธาในปฏิปทาครูบาอาจารย์ ไปพร้อมกับการปฏิบัติที่สม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างพลังจิตให้เกิดความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ ไม่บั่นทอนศรัทธาของผู้สนใจธรรม และพร้อมจะสนับสนุนให้คนหันมาปฏิบัิตธรรมเข้าวัดอย่างจริงใจ จึงนับว่าเป็นบุญอย่างยิ่ง ตอบสนองต่อปฏิปทาหลวงปู่เทียนที่ท่านไม่นิยมสร้างวัตถุ โบสถ์ วิหาร แต่เน้นการสร้างคนให้สามารถปฏิบัติและพ้นทุกข์ได้ในขณะนี้ ขออนุโมทนาให้กำลังใจผู้รับใช้ศาสนาทุกท่านสะสมพลังจิตจากการปฏิบัติธรรมส่งผลให้เกิดเมตตาต่อผู้ทุกข์ยากที่ล้วนเวียนว่ายในสังสารวัฎฎ์ให้พ้นทุกข์ หรือเบาบางลง และขออนุโมทนาในบุญที่ทุกท่านได้เพียรปฏิบัติมา ขอให้บารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลวงปู่เทียนเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและคุ้มครองให้พบความสุข สงบ เย็น พ้นทุกข์ทุกท่านค่ะผู้ตั้งกระทู้ ผู้ศรัทธาหลวงปู่เทียน :: วันที่ลงประกาศ 2014-04-24 10:37:16


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.