ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletการปฏิบัติธรรมแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
bulletแผนที่ และการเดินทางมาวัดสนามใน
bulletเว็บแนะนำ
dot
dot
bulletบทสวดมนต์
bulletหนังสือ
bulletCD หลวงพ่อเทียน
bulletVDO หลวงพ่อเทียน
bulletจดหมายจากหลวงพ่อเทียน
bulletคำสอนหลวงพ่อเทียนฉบับย่อ
bulletปัจฉิมโอวาท หลวงพ่อเทียน
bulletCD หลวงพ่อทอง
bullet CD หลวงพ่อทอง
bulletนอกคัมภีร์ เหนือตำรา หลวงพ่อทอง
dot
dot
bulletรายละเอียดต่างๆ วันทอดกฐินสามัคคื ประจำปี 2558
bulletกำหนดงานอบรมแนวหลวงพ่อเทียน จิตตฺสุโภ ประจำปี 2559
bulletภาพกิจกรรมต่างๆ
bulletข่าวสารปัจจุบัน
bulletภาพการเผยแผ่ธรรมต่างประเทศ หลวงทองฯ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
dot

dotสาธิตการยกมือสร้างจังหวะ
โดยหลวงพ่อทอง อาภากโร


หลวงพ่อทอง อาภากโร
งานตามรอยหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ณ วัดสนามใน จ.นนทบุรี
วันที่ 13-15 ก.ย. 2547
สาธิตการสร้างจังหวะ
โดยหลวงพ่อทองฯบทอนุโมทนา

ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด


เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ
ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ , ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว ได้ฉันนั้น


อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง
ขออิฎฐผลที่ท่านปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว


ขิปปะเมวะ สะมิชฉะตุ
จงสำเร็จโดยฉับพลัน


สัพเพ ปุเรนตุ สังกัปปา
ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่


จันโท ปัณณะระโสยะถา
เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ


มะณิ โชติระโส ยะถา
เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสว ควรยินดี


สัพพีติโย วิวัชชันตุ
ความจัญไรทั้งปวงจงบำราศไป


สัพพะโรโค วินัสสะตุ
โรคทั้งปวงของท่านจงหาย


มา เต ภะวัตวันตะราโย
อันตรายอย่ามีแก่ท่าน


สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
ท่านจงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืน


อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน , จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ
สุขัง พะลัง
ธรรมสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่บุคคล ผู้มีปกติไหว้กราบ , มีปกติ
อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ


ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน


รักขันตุ สัพพะเทวะตา
ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน


สัพพะพุทธานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า


สัพพะธัมมานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม


สัพพะสังฆานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์


สะทา โสตถี ภะวันตุเตฯ
ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ
บทสวดมนต์

ทำวัตรเช้า และเย็น
บทแผ่เมตตา
บทพิจารณาอาหารCopyright © 2010 All Rights Reserved.

วัดสนามใน
ที่อยู่ :  เลขที่ 27 หมู่ 4    ตำบล : วัดชลอ   อำเภอ : บางกรวย
จังหวัด : นนทบุรี      รหัสไปรษณีย์ : 11130
เบอร์โทร :  02-0094853, 0-2883-7251, 087-5756275      โทรสาร :  0-2883-7275
อีเมล : info.watsanamnai@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.watsanamnai.org
facebook: https://www.facebook.com/Sanamnai/